Gode råd om hund og hundeutstyr hundeutstyr

Hundens stamfar, ulven, er et flokkdyr med et rikt spekter av kroppsspråk og lyder som brukes til å kommunisere med flokkmedlemmene. Ulver er sosiale, tilpas­ningsdyktige, utholdende og lekne. Gjennom tusenvis av år har mennesker avlet hunder til ulike formål, som for eksempel jakthunder,vakthunder og gjeterhunder. De ulike hunderasene og hundetypene har derfor en rekke forskjellige, spesiali­serte, medfødte egenskaper.

Forutsetningen for et godt hundehold er at du som hundeeier har toleranse, tålmodighet og evne til å forstå hunden din og å tilby den et miljø og en oppdra­gelse som er tilpasset hundens rasebetingede og individuelle behov. Hunden har behov for å oppleve seg selv som medlem av en flokk. Som hundeeier og «flokk-leder» har du ansvar for ivareta hundens behov for aktivisering og sosial kontakt. Hunden må ha klare og forutsigbare grenser og du må vise deg som en trygg og lojal leder.

lek Hundetrening

Alle hunder trenger å bevege seg, enten de er små eller store, valper, voksne eller gamle. Mosjonen må tilpasses hundens alder og hundetype. I tillegg til bare mosjon trenger hunden annen meningsfull aktivitet, som for eksempel samvær med andre hunder eller å oppleve nye miljøer sammen med deg. Mosjon og aktivitet er fore­byggende for både helse- og atferdsproblemer.

En fornøyd, kontrollerbar og omgjengelig hund bør være det overordnede målet for enhver hundeeier. Lær hunden gode vaner i hverdagen. Lær den å komme når du roper – og husk å rose den når den kommer. Lær den å gå pent ved siden av deg, både med og uten bånd. Lær den å hilse pent uten å hoppe opp på folk. Opptre alltid konsekvent og behersket, og belønn ønsket atferd. Husk at trening er slitsomt for hunden. Overdreven trening kan gjøre hunden ”skolelei” og virke mot sin hensikt. Tren i korte perioder, gjerne flere ganger om dagen, og gjør tre­ningen til en lek. Vær tålmodig og ikke still for store krav.

Trening av hund skal bygge på samarbeid og gjensidig forståelse. Hard fysisk avstraffelse, kraftig rykking i båndet og bruk av tvangsutstyr (som pigghalsbånd og strømhalsbånd) skal ikke forekomme og er på ingen måte nødvendig for å oppnå gode treningsresultater. Slik avstraffelse kan tvert imot føre til passivitet og innlæringsproblemer og det kan utløse frykt, stress og aggresjon hos hunden.

Lek er morsomt og styrker forholdet mellom deg og hunden. For en valp er det viktig at den får holde sitt eget tempo, både når du leker med den og når den leker med andre hunder. Husk at det er du som flokkleder som bestemmer når leken starter og når den slutter. Blir hunden for ivrig og høyrøstet avbryter du leken straks og overser den til den har roet seg. Lek kan også brukes som belønning under trening, men leking bør aldri være den eneste måten du aktiviserer hunden din på.

Overdreven kasting av ball, pinner eller lignende skaper ofte mye stress hos hunden, og bør unngås. La heller hunden få roligere oppgaver som krever litt hodebry, som for eksempel å lete opp godbiter i terrenget eller i stua.

Kommunikasjon er grunnleggende for all trening, lek og aktivisering. Lær deg hundens kroppsspråk og signaler, og lær hunden ord som ”nei”, ”dyktig”, ”rolig”, ”kom”, ”vent” etc. Hunden vil gjenkjenne mange ord gjennom tonefall og hand­linger knyttet til dette. Bruk stemmen din, kroppsholdningen og uttrykket ditt til å kommunisere med hunden, og lær deg å observere hvordan hunden kommunise­rer med deg.

resized_70x66_adferd  Hundens adferd

Uønsket atferd skyldes ofte at samspillet mellom hund og eier ikke fungerer. Det kan hende du gjør noe som hunden misforstår eller at du misforstår hunden. Det du oppfatter som problematferd, som bjeffing, jaging og vokting, kan være normal atferd for den aktuelle rasen eller hundetypen. Kanskje er hunden frustrert fordi den ikke får utløp for sine behov.

Aggressiv eller truende atferd ovenfor mennesker er en vanlig årsak til at hunder avlives. Episoder hvor mennesker blir bitt av hunder skyldes ofte usikkerhet, frykt eller smerte hos hunden, kombinert med manglende forståelse og respekt for hundens signaler hos mennesket. Enhver ”normal” hund kan, og vil, bite dersom den føler seg tilstrekkelig truet og ikke ser andre muligheter til å komme seg ut av situasjonen. Det er først og fremst hundeeierens ansvar å ikke sette hunden i en slik situasjon.

Oppsøk hjelp dersom du opplever atferdsproblemer hos din hund. Snakk med erfarne hundefolk og ta eventuelt kontakt med en atferdsspesialist. Vis toleranse og vær ikke for rask med å gi hunden et stempel den ikke fortjener.

resized_70x70_helse  Stell av hund

En sunn og frisk hund er oppmerksom og aktiv. Den har blank pels, rene ører og klare øyne. Avføringen er fast og kommer daglig. Overdreven slikking eller kløe, diaré, illeluktende urin, rennende nese, dårlig appetitt og matt pels kan være tegn på sykdom. Ta kontakt med dyrlegen. Det samme gjelder hvis hunden virker ned­stemt eller har bevegelsesproblemer.

Riktig stell av hunden kan forebygge mange plager. Alle hunder med pels trenger pelsstell, noen mer enn andre. Har du ikke tid, mulighet eller interesse for å stelle pelsen på en hund bør du ikke skaffe deg en langhåret hund. Pelsen skal børstes eller gres regelmessig, og oftere i røyteperioder. Hvor ofte hunden bør bades er avhengig av pelstype og aktivitet. Hunden bør bades med shampo beregnet for hund. Husk å skylle hunden godt etter et bad. Hunder med lite pels kan behøve et dekken i surt og kaldt vær. Klørne skal holdes korte og må klippes i blant. Noen hunder får lett belegg på tennene som utvikler seg til tannstein og tannkjøttproblemer. Sjekk klør, munn og ører jevnlig, og rådfør deg med veteri­nær eller oppdretter om nødvendig helsestell som kloklipp, tannpuss og ørerens. Dårlig pels- og kroppsstell skaper mange problemer for hunden.

Etter hvert som hunden eldes, reduseres aktiviteten. Den beveger seg langsom­mere, men har fremdeles behov for sine daglige lufteturer. Den har behov for mer søvn. Hørsel og syn blir ofte svekket og den oppfatter ikke så raskt som før. Mange gamle hunder må luftes oftere, i blant også om natten, fordi de ikke greier å holde seg så lenge om gangen. Pelsen blir ofte vanskeligere å holde i orden og krever mer tid, og mange trenger et bad oftere enn før. De trenger mindre energi og protein i fôret og har ofte lettere for å legge på seg. Som eier må du være innstilt på å oppfylle hundens forskjellige behov i alle fasene av livet. Hunder må få lov til å bli gamle og de må få lov til å slippe å lide når de ikke lenger har glede av livet.

info Du finner også mer informasjon om hund hos Mattilsynet.